Όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά σε κάποιο χώρο εργασίας, πέραν του ότι καλείστε να εξοικειωθείτε με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της νέας σας θέσης , θα πρέπει να προσαρμοστείτε και στην κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

Η πρώτη σας μέρα στη δουλειά μπορεί να ξεκινήσει, πέραν της εξοικείωσης με τα εργασιακά σας καθήκοντα, από τη διερεύνηση του χώρου εργασίας στον οποίο εισέρχεστε. Η διερεύνηση αυτή αφορά πολλούς τομείς, όπως γνωριμία με τους συναδέλφους και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα διάφορα θέματα στην εργασία, καθορισμός με τον προϊστάμενο για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, εξοικείωση με το dress code και τους άγραφους κανόνες της εταιρίας.

Τέλος, καλό θα είναι είναι να οργανώσετε ένα προσωπικό πλάνο καριέρας μέσα στην εταιρία. Με αυτό τον τρόπο θα λειτουργείτε οργανωμένα και βασιζόμενοι στους προσωπικούς σας στόχους.