Η απώλεια της θέσης εργασίας αποτελεί μία από τις πιο στρεσογόνες εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου η οποία έχει επιδράσεις στην οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του.

 

Τα προγράμματα Outplacement μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, συμπεριλαμβανόμενων των ανωτέρων στελεχών, στην διαδικασία αναζήτησης της επόμενης θέσης εργασίας.

 

Η εμπειρία μας από τη διαχείριση μεγάλου αριθμού Outplacement προγραμμάτων εργαζομένων και στελεχών όλων των επιπέδων αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι πράγματι αποτελεσματικά (ποσοστό επιτυχίας 70% με 80%) καθώς υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τη λήξη συνεργασίας.

 

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων υποστηρίζονται στο να προετοιμαστούν και να κινηθούν γρήγορα, στοχευμένα, με αυτοπεποίθηση και σε πλήρη επαφή με την αγορά εργασίας με στόχο την εύρεση της επόμενης θέσης τους.

 

Για να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τα συγκεκριμένα προγράμματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.