Οι περισσότεροι από μας έχουμε βρεθεί να πρέπει να διαχειριστούμε πολλαπλά καθήκοντα και απαιτήσεις στην εργασία μας. Όσο πιο απαιτητική είναι η θέση εργασίας μας και όσο μεγαλύτερες φιλοδοξίες έχουμε να αναπτύσσουμε συνεχώς την καριέρα μας τόσο πιο συνήθης και συχνή είναι η ανάληψη πολλαπλών εργασιακών αρμοδιοτήτων.

Τι γίνεται, όμως, όταν η ανάγκη για ταυτόχρονη εκπλήρωση πολλαπλών απαιτήσεων μας οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση του εργασιακού άγχους και αισθητή μείωση της απόδοσης μας; Για να είμαστε αποδοτικοί στη δουλειά μας και να μην πελαγώσουμε από τους ρυθμούς της εργασίας μας θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα και να θέσουμε προτεραιότητες ως προς την εκπλήρωση των εργασιακών μας υποχρεώσεων, ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές και αφού τις ολοκληρώσουμε, προχωρούμε στις επόμενες. Με αυτόν τον τρόπο, δε θα αφήνουμε ανολοκλήρωτες υποχρεώσεις, θα έχουμε έναν οργανωμένο τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και θα μειωθεί και το επίπεδο του εργασιακού μας άγχους.

Για να βρείτε πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας στην εργασία αλλά και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασίας για την εύρεση εργασίας ενημερωθείτε από τα άρθρα στο www.randstad.gr/blog