Είστε υποψήφιος στην αγορά εργασίας; Έχετε προσδιορίσει κάποιο πλάνο για την καριέρα σας; Συνήθως ένα πλάνο σχετικά με το πώς θέλετε να κινηθείτε επαγγελματικά μπορεί να παρέχει ουσιαστική βοήθεια καθώς και να οδηγεί σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στην εύρεση εργασίας.

 

Για να δημιουργήσετε το πλάνο καριέρας θα ήταν καλό να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Κάντε μια καταγραφή με τα ακαδημαϊκά σας προσόντα και τις γνώσεις σας.
  • Κάντε μια λίστα με τις δεξιότητές,  τα επαγγελματικά σας προσόντα και την  προϋπηρεσία.
  • Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προσόντα σας και ποια θέση απασχόλησης ή κλάδος θα τα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι λίστες αυτές είναι σημαντικό να λειτουργούν ως διάγραμμα που θα μπορούσε να σας βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας σας και όχι περιοριστικά. Σημασία έχει να βρείτε τη δουλειά που θα σας ευχαριστούσε περισσότερο και όχι να μείνετε χωρίς εργασία απλά γιατί απορρίπτετε θέσεις απασχόλησης χωρίς πριν να τις έχετε αξιολογήσει πλήρως.