Μπορώ να κάνω καριέρα σήμερα στην Ελλάδα ; Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς υποψήφιους για εργασία οι οποίοι επιθυμούν να διαμορφώσουν ένα πλάνο για την καριέρα τους.

Η αγορά εργασίας ακολουθεί πάντα τα οικοδομικά δεδομένα. Επομένως αυτό που μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για εργασία είναι να είναι ενήμεροι για το τι ζητάει κάθε διάστημα η αγορά εργασίας σε επίπεδο ειδικοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τις απαιτήσεις που καταγράφουν οι εργοδότες στις νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύουν, αλλά και που διαμορφώνεται το επίπεδο των απολαβών.

Ένα παράδειγμα μιας πρόσφατης αλλαγής σε επίπεδο ειδικοτήτων έχει να κάνει με τα στελέχη του Marketing, όπου πλέον υπάρχει ζήτηση για στελέχη που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή το search engine optimization.

Στην καριέρα πολλές φορές παίζουν ρόλο οι επιλογές που κάνουμε, αλλά και η σωστή και άμεση πληροφόρηση που μπορούμε να έχουμε για την αγορά εργασίας και τις θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν. Ενημερωθείτε για την αγορά ξεκινώντας από το site της Randstad.