Μπορώ να αλλάξω δουλειά; Αυτό είναι ένα ερώτημα που καλείται να απαντήσει ένας εργαζόμενος που ήδη βρίσκεται σε κάποιο εργοδότη και επιθυμεί να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του;

Η αλλαγή δουλειάς είναι μια σημαντική απόφαση για την οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες όπως:

1. Ποιοι είναι οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση εργασίας.

2. Έχετε διαμορφώσει κάποιο πλάνο με το οποίο θα ενεργήσετε;

3. Υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας;

4. Υπάρχει κάποια προσφορά για εργασία ή θα προσπαθήσετε να εντοπίσετε τις διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας;

5. Έχει γίνει ανανέωση του βιογραφικού σας;

Σε κάθε περίπτωση προτού προκύψει η οποιαδήποτε απόφαση για αλλαγή εργοδότη, θα χρειαστεί να έχουν γίνει όλες οι  απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουμε μια προσφορά για μια νέα εργασίας. Διαφορετικά  υπάρχει το ενδεχόμενο ένας εργαζόμενος να βρεθεί χωρίς εργασία από δική του επιλογή. Για να δείτε τις δημοσιευμένες θέσεις πατήστε στο link νέες θέσεις εργασίας