Πολύ συχνά, το μυστικό για έναν υποψήφιο, μετά την αναζήτηση στις αγγελίες εργασίας και εξεύρεση της επιθυμητής θέσης εργασίας, για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (κάλυψη της επιθυμητής θέσης εργασίας) να αξιολογήσει τον εαυτό του, ως υποψήφιο, μέσα από τα μάτια του πιθανού του εργοδότη.

Ξεκινώντας ο υποψήφιος για να ενδυναμώσει τη θέση του και να εξασφαλίσει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει την καριέρα που τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να διερευνήσει τα σημεία που θα τον κάνουν τον ιδανικό υποψήφιο για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα που καταγράφονται στην αγγελία.

Τα σημεία αυτά αφορούν το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη αλλά και να καταστήσουν τον υποψήφιο ενδιαφέροντα και ελκυστικό απέναντι στα μάτια του εργοδότη ώστε να τον καλέσει σε συνέντευξη. Το επόμενο σημείο που χρήζει ενδιαφέροντος και προσοχής από μεριάς του υποψηφίου είναι η εντύπωση που θα προκαλέσει στον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στην τηλεφωνική όσο και στην προσωπική συνέντευξη, φροντίζοντας να τονίσει τα δυνατά και να αποκρύψει τα αδύνατα του σημεία.

Πολλές φορές, ιδιαίτερη βοήθεια στα παραπάνω, καθώς το κομμάτι της αυτο- αξιολόγησης αποτελεί μια δύσκολη και προκλητική διαδικασία, είναι η συμμετοχή στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ατόμων εμπιστοσύνης.

Το μυστικό για να ξεκινήσετε την καριέρα που ονειρεύεστε είναι να γίνετε ο υποψήφιος που θα επιβραβεύατε!