Είναι ένα αρκετά συνηθισμένο για αρκετούς εργαζομένους να νιώσουν απογοήτευση ή ότι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την εργασία τους. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να διαρκούν για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην πρώτη περίπτωση, τα συναισθήματα αυτά δεν είναι ανησυχητικά γιατί είναι παροδικά και γιατί αποτελούν ένα κοινό βίωμα για το σύνολο του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Η δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της. Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε αν η αλλαγή εργασίας δεν εντάσσεται στις επιλογές μας;

Επειδή η απασχόληση μας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς στη ζωή μας, θα πρέπει να υιοθετούμε μία θετική αντιμετώπιση απέναντι της. Πώς; Καταρχήν, αν επικεντρωθούμε στις ικανοποιήσεις και στα επιτεύγματα που έχουμε μέσα στη δουλειά μας. Αυτή η σκέψη θα μας δώσει ένα αίσθημα υπερηφάνειας και θα προσδώσει ένα θετικό τόνο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εργασία μας.

Άλλος ένας αποτελεσματικός τρόπος, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων είναι να αξιοποιούμε όσο το δυνατό περισσότερο, τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των ικανοτήτων μας ή εμπλουτισμό των εργασιακών μας καθηκόντων.

Τέλος, δε θα πρέπει να διστάζουμε να εμπλεκόμαστε ενεργά μέσα στο χώρο εργασίας και να ανταλλάσσουμε ιδέες με συναδέλφους για ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τη δουλειά .