Η σχετική προϋπηρεσία στο βιογραφικό είναι απαραίτητο προσόν για τις περισσότερες θέσεις εργασίας σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που πολλοί επαγγελματίες έχουν εργασιακή εμπειρία σε άλλους τομείς και κλάδους από αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν· πρόσφατοι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι, για παράδειγμα, ή επαγγελματίες που θέλουν να ακολουθήσουν μία διαφορετική καριέρα.

Σίγουρα, το γεγονός αυτό είναι αποθαρρυντικό όμως υπάρχουν αρκετές τακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να το αντιστρέψετε και να παρουσιαστείτε ως ο ιδανικός υποψήφιος ακόμα κι αν δεν συγκεντρώνετε τα χρόνια της απαραίτητης σχετικής εργασιακής προϋπηρεσίας.

  1. Μελετήστε προσεκτικά την περιγραφή στις αγγελίες εργασίας

Πριν προχωρήσετε στην αποστολή του βιογραφικού σας, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τι ακριβώς ψάχνει η εταιρεία δημοσιεύοντας τις εκάστοτε αγγελίες εργασίας. Διαβάστε την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της θέσης καθώς και τα προσόντα που ζητούνται και δώστε έμφαση στα κυριότερα σημεία.

Όταν γίνει αυτό, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσετε ποια δικά σας χαρακτηριστικά είναι περισσότερο σχετικά με τη θέση αλλά και να αναγνωρίσετε αν είχατε αναλάβει παρόμοιες αρμοδιότητες σε παλαιότερες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει απαραίτητα να έχετε στο βιογραφικό σας.

  1. Μελετήστε αναλυτικά τις αρμοδιότητές σας στις θέσεις εργασίας που είχατε

Κατά την περιγραφή των προηγούμενων ρόλων σας, είναι εύκολο να σταθείτε περισσότερο στον τίτλο που είχατε και στις κυριότερες αρμοδιότητες που αναλάβατε. Ωστόσο, αν σκεφτείτε πιο γενικά, μπορεί να βρείτε κάποια projects ή καθήκοντα που, ακόμα και αν δεν ήταν στις καθημερινές σας ασχολίες, σχετίζονται πιο άμεσα με τις θέσεις εργασίας στις οποίες θέλετε να κάνετε αίτηση.

  1. Επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα που επιτύχατε

Αντί να προχωρήσετε σε μία απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων που είχατε σε κάθε σας ρόλο, μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στα προβλήματα που επιλύσατε και στα επιτεύγματά σας. Οι επιτυχίες σας είναι σχετικές με κάθε θέση καθώς αναδεικνύουν ότι έχετε ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητα που χρειάζεται κάθε εταιρεία.

Η σύνταξη ενός βιογραφικού που να σχετίζεται άμεσα με την περιγραφή που αναγράφεται στις αγγελίες εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή έκβαση στην αναζήτηση εργασίας και, ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές, έχετε ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να σας καλέσουν για συνέντευξη.