Πολλοί εργαζόμενοι βλέποντας  τα δεδομένα  στην αγορά εργασίας,  θεωρούν ότι η επιλογή για καριέρα στην Ελλάδα αυτό το διάστημα παρουσιάζει περιορισμούς και προσπαθούν να εξετάσουν  ευκαιρίες για απασχόληση για χώρες τους εξωτερικού.

Για να μπορούμε όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει σίγουρα  να γνωρίζουμε τον τρόπο που πρέπει να διεξάγουμε την αναζήτηση εργασίας. Η επιλογή για καριέρα στην Ελλάδα πιθανόν να παρουσιάζει προκλήσεις αυτό το διάστημα. Παρ’ όλα αυτά αν δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε εργασία, το ότι θα επιλέξουμε να κάνουμε καριέρα σε μία διαφορετική χώρα που πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, αυτό δεν θα  μας εξασφαλίσει από μόνο του ότι θα βρούμε και εργασία.

Επομένως, θα πρέπει να προετοιμάσουμε ένα βιογραφικό και μία συνοδευτική επιστολή η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις συνθήκες των θέσεων εργασίας που μας ενδιαφέρουν.

H Randstad διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες όπου ασχολείται με υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού τόσο για εργοδότες, όσο και για υποψήφιους για εργασία.  Μπορεί να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις χώρες που διατηρούμε γραφεία εδώ