Όταν παλιότερα ένας εργαζόμενος έκανε καριέρα σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αυτό σήμαινε ότι ήταν πολύ πιθανό να εργαζότανε στον ίδιο εργοδότη για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και μέχρι τη συνταξιοδότηση του.

Τα χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας είναι πλέον διαφορετικά. Οι εργοδότες επιθυμούν να αναπτύσσονται διαρκώς και να βρίσκουν τρόπους για να ξεχωρίσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα ότι και απαιτήσεις τους από τους εργαζόμενους μεταβάλλονται,  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας η αλλαγές σε σχέση με τις επιλογές στο ανθρώπινο δυναμικό.

Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να έχουν διαμορφώσει ένα πλάνο για την καριέρα τους το οποίο θα βοηθήσει να λάβουν την όποια απόφαση, ακόμα και αν προκύψει αλλαγή εργασίας.

Πλέον, καθώς είναι ιδιαίτερα πιθανόν ένας εργαζόμενος για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει στην καριέρα του να μετακινηθεί σε μια να θέση εργασίας, είναι σημαντικό να αναπτύσσει τις ικανότητες του, αλλά και να γνωρίζει το τι ζητάει η αγορά. Για να δείτε τις τάσεις στην αγορά επισκεφθείτε σήμερα το http://www.randstad.gr