Στην προσπάθεια  που καταβάλει  κάθε εργαζόμενος για να διαμορφώσει  μια επιτυχημένη καριέρα είναι  εύκολο να παρεκκλίνει από την  στρατηγική του και να απασχοληθεί  σε θέσεις εργασίας που δεν είχα αρχικά προβλεφθεί.

Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η καριέρα μπορεί να έχει διαφορετική τροπή. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει κάποια στρατηγική ένας εργαζόμενος μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικές θέσεις εργασίας για τις οποίες μελλοντικά θα είναι δύσκολο να επικοινωνήσει, είτε στο βιογραφικό, είτε σε  μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Αν είτε στην αναζήτηση εργασίας δείτε στο http://www.randstad θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στην καριέρα που θέλετε να ακολουθήσετε.