Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που το τελευταίο διάστημα έχουν κληθεί να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα τους και το εργασιακό τους μέλλον.

Σε κάποιες περιπτώσεις  όμως οι αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας εργαζόμενος θα μπορούν να είναι ακόμα πιο εύκολές αν υπάρχει κάποιο πλάνο και στρατηγική καριέρας. Το ίδιο θα συμβεί ένα υπάρχει κάποια έγκυρη προετοιμασία για εξελίξεις οι οποίες είναι προβλεπόμενες ή έχουν ανακοινωθεί.

Αν για παράδειγμα ένας εργοδότης έχει ανακοινώσει ότι σε περίπου ένα χρόνο θα προχωρήσει σε οργανωτικές αλλαγές κατά τις οποίες η θέση απασχόλησης και ο ρόλος ενός εργαζομένου πιθανόν θα μεταβληθούν, τότε θα πρέπει σε αυτό το διάστημα να υπάρχει και η σχετική δραστηριοποίηση για εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, μελέτη σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, ενεργοποίηση των επαγγελματικών επαφών, πιθανόν και οργάνωση μια πρώτης προσπάθειας για αναζήτηση εργασίας.

Εφόσον, υπάρχει περιθώριο για την αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και δεν υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις, τότε θα πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός και επιλογές που θα έχουν σαν στόχο την καλύτερη διαχείριση της καριέρας.