Ολοκληρώνοντας τις σπουδές η βασική και πιο ορθολογική επιλογή για τους περισσότερους νέους υποψήφιους είναι να βρεθεί η εργασία σύμφωνα με την οποία θα γίνει άμεσα αξιοποίηση των ακαδημαϊκών γνώσεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αρχική επιλογή θα αποτελέσει και tη μελλοντική καριέρα που θα ακολουθήσουμε.

Σύμφωνα με τις συνθήκες στην σύγχρονη αγορά εργασίας ένας εργαζόμενος κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας είναι πολύ πιθανόν να μετακινηθεί σε νέες θέσεις εργασίας ή και να αλλάξει καριέρα.

Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει πίσω από τις επιλογές που θα γίνουν συγκεκριμένη στρατηγική και πλάνο για την καριέρα ανεξάρτητα αν στην πορεία προκύψουν αλλαγές σε σχέση με την αρχική μας επιλογή.