Με τον όρο καριέρα εννοούμε την εξέλιξη που προκύπτει στην πορεία ενός στελέχους στην επαγγελματική δραστηριότητα του αλλά και γενικότερα στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική καριέρα για να ξεκινήσει και στην πορεία να γίνει επιτυχημένη χρειάζεται προετοιμασία η οποία βασίζεται στο να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε σε θέση να μάθουμε να κάνουμε . Αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα προσόντα μας και τις ικανότητες μας αυτό θα μας βοηθήσει αρχικά να κάνουμε ένα πλάνο για την σταδιοδρομία μας , αλλά και μελλοντικά για να είμαστε σε θέση να μπορούμε να διακρίνουμε ποιες είναι οι θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν .

Κατά το παρελθόν η φόρμουλα για μια επιτυχημένη καριέρα αποτελούσε το πτυχίο και οι ακαδημαϊκές γνώσεις. Πλέον αυτή η λογική δείχνει ξεπερασμένη καθώς οι εταιρείες επιθυμούν στελέχη που θα διαθέτουν  και το πτυχίο και μεταβιβάσιμες δεξιότητες (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ευελιξία, ικανότητα μάθησης) αλλά και εμπειρία. Εξάλλου η σημερινή αγορά εργασίας δεν δείχνει ότι μπορεί  να εγγυηθεί ότι κάποια πτυχία θα είναι χρήσιμα για τις θέσεις εργασίας που Θα προκύψουν μελλοντικά.

Παράλληλα,  θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι κάποιοι  μύθοι που ίσχυαν παλιότερα για την σταδιοδρομία και την καριέρα όπως “θα κάνω το ίδιο επάγγελμα για την υπόλοιπη ζωή μου” “να βρω μια δουλεία που θα με κάνει ευτυχισμένο” ή “να βρω μια δουλεία σε μια μεγάλη εταιρεία για να  έχω μια σίγουρη θέση εργασίας” δείχνουν να μην έχουν μεγάλη βάση σήμερα. Κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και όταν είμαστε στην αναζήτηση εργασίας.

Καθώς  η επαγγελματική καριέρα μπορεί να χρειαστεί αρκετό διάστημα μέχρι να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, καλό θα είναι να υπάρχει επαφή με τις τωρινές ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι εργοδότες για τα στελέχη που επιθυμούν να εντάξουν στο   ανθρώπινο δυναμικό τους.