Με την ολοκλήρωση του σπουδών πολλοί νέοι υποψήφιοι για εργασία θα προσπαθήσουν να βρουν την εργασία η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία της καριέρας τους. Ποια εργασία όμως μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο κατάλληλη;  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν θα μπορούσε να δοθεί εύκολα, καθώς καθώς κατά την αναζήτηση εργασίας πολλοί παράγοντες μπορούν να διαφοροποιήσουν το αρχικό πλάνο.  Ένας νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας για να μπορέσει να αξιολογήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις επιλογές που προσφέρονται θα χρειαστεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωση και κατανόηση σχετικά με τους τίτλους, τις περιγραφές και τις απαιτήσεις για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Ταυτόχρονα, στον τομέα ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου, τις εταιρείες που ξεχωρίζουν, αλλά και τις προοπτικές που παρουσιάζουν για να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης στο μέλλον.    Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν βοήθεια για την καλύτερη δυνατή επιλογή. Για να δείτε τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad επισκεφθείτε το Randstad Hellas.