Πολλοί υποψήφιοι αναφέρουν ότι την περίοδο που διανύουμε η καλύτερη λύση για την εργασία βρίσκετε σε χώρες εκτός της Ελλάδας. Πριν όμως λάβετε την σχετική απόφαση για την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να αναλογιστείτε μερικούς σημαντικούς παράγοντες όπως:

  1. Αν επιλέξετε να εργαστείτε στην Ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να εντοπίσετε τι απαιτείτε σχετικά με την άδεια εργασίας, την αναγνώριση των ακαδημαϊκών γνώσεων, καθώς γλώσσα επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
  2. Αν επιλέξετε να εργαστείτε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα παραπάνω, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί η κάθε χώρα στην περίπτωση που απαιτείται visa.
  3. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και οι συνθήκες που επικρατούν στην κάθε αγορά εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε, καθώς επίσης και το κόστος ζωής, αλλά και το επίπεδο των μισθών.
  4. Τέλος θα πρέπει επίσης να εντοπίσετε τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται οι αγγελίες για εργασία, καθώς και να είστε προετοιμασμένοι για συνέντευξη επιλογής που μπορεί να γίνει είτε μέσω τηλεφώνου, video κλήσης  ακόμα και με συνάντηση στην χώρα που θα επιλέξετε να εργαστείτε.