Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων.

Ταιριάζουν την εταιρεία που αναζητά προσωπικό με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 
Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως είναι η Randstad.

 
Είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες να προσλάβουν τον κατάλληλο υποψήφιο, την κατάλληλη στιγμή και στη Randstad προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μακοχρόνιες σχέσεις.

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad www.randstad.gr ή καλέστε μας στο 210-6770523.