Κατά την εύρεση εργασίας θα πρέπει να είστε σε θέση να γνωρίζετε για το ποια είναι τα δυνατά σας σημεία και πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τις απαιτήσεις που καταγράφονται από τους εργοδότες στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Αν μπείτε στην λογική να κάνετε μια καταγραφή των χαρακτηριστικών εκείνων που σας κάνουν να ξεχωρίζετε, τότε θα έχετε αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για το επαγγελματικό σας προφίλ, ενώ παράλληλα θα έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα και για μια αξιολόγηση σε μια πιθανή συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Τέλος, θα σας δοθεί η δυνατότητα να δείτε κατά πόσο οι ικανότητες σας ταιριάζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και αν υπάρχουν σημεία στα οποία θα πρέπει να βελτιωθείτε.