Κατά την εύρεση εργασίας η γενικότερη προετοιμασία και διαμόρφωση συγκριμένης στρατηγικής είναι πιθανόν να έχει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της προετοιμασίας πριν από μια συνέντευξη επιλογής θα χρειαστεί να γίνει λεπτομερής έρευνα σχετικά με τον εργοδότη αλλά και το περιβάλλον εργασίας που πρόκειται να συναντήσουμε.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται σε αυτή τη περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο  στο στα εμφανή αποτελέσματα από το internet. Ένας υποψήφιος που θέλει να  ξεχωρίσει και να πείσει για την καταλληλότητα για μια θέση εργασία θα πρέπει να συνδυάσει διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, όπως είναι για παράδειγμα τα social media (επαγγελματικού ενδιαφέροντος) στα οποία μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση για την κουλτούρα της εταιρίας, καθώς και τα στελέχη πού εργάζονται σε αυτή.

Για να μάθετε περισσότερα για την Randstad και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα συνδεθείτε μαζί μας στο group πού έχουμε στο δημιουργήσει στο Linkedin.