Ένας υποψήφιος που αυτό το διάστημα βρίσκετε στην εύρεση εργασίας θα στείλει το βιογραφικό του σε θέσεις εργασίας που τον ενδιαφέρουν και θα περιμένει την αντίστοιχη ανταπόκριση από τους εργοδότες. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αντί για συνεντεύξεις εργασίας λαμβάνετε αρνητικές απαντήσεις ;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτείτε  να κάνετε μια αυτοαξιολόγηση για να εντοπίσετε αν θα πρέπει να αλλάξετε κάποια πράγματα σε σχέση με τις θέσεις εργασίας στις οποίες ανταποκρίνεστε, τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται τις απαιτήσεις που καταγράφονται στις αγγελίες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συντάσσετε το βιογραφικό σας.

Εφόσον λοιπό κάνετε μια αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα όπως: γιατί θέλετε να αλλάξετε εργασία, ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας, οι δεξιότητες που διαθέτεται, οι επαγγελματικοί σας στόχοι και οι εργοδότες που σας ενδιαφέρουν.

Εφόσον προσδιορίσετε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε κάντε αίτηση στις θέσεις εργασίας που θα βρείτε στο http://www.randstad.gr