Μήπως η εργασία σου κινδυνεύει ;

Για κάποιους εργαζόμενους κατά διαστήματα η παραγωγικότητα τους αλλά και η διάθεση τους για εργασία μπορεί να παρουσιάσει μεταβολές. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος επανέρχεται στον καλό του εαυτό, σε κάποιες άλλες όμως κάτι τέτοιο δεν γίνετε με αποτέλεσμα οι εργοδότες να μην παρουσιάζονται διαθέσιμοι στο να αποδεχτούν μια τέτοια κατάσταση.

Για να μην βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις και χρειαστεί να διεξάγετε την διαδικασία εύρεσης εργασίας (χωρίς κάτι τέτοιο να ήταν στο πλάνο σας) προσπαθήστε να ερμηνεύετε σωστά τα μηνύματα που λαμβάνετε από το εργασιακό σας περιβάλλον. Ενδεικτικά καταγράφουμε παρακάτω μερικές περιπτώσεις .

  1. Ο προϊστάμενος σας αναφέρει αρκετά συχνά ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα ενώ δεν παραλείπει να σας υποδεικνύει περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να είστε πιο αποτελεσματικός .
  2. Σας αναθέτουν στόχους που είναι εκτός πραγματικότητας γιατί ίσως θεωρεί ότι δεν είστε ικανός να φέρεται εις πέρας τα καθήκοντα σας και να αποδώσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  3. Ενώ αρχικά είστε μέλος της ομάδας της εταιρείας που δημιουργεί έσοδα όπως οι πωλήσεις , χωρίς να το περιμένετε σας τοποθετούν σε ένα νέο ρόλο ο οποίος έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα.
  4. Στις περισσότερες προτάσεις και ιδέες που παρουσιάζεται το “ΟΧΙ” είναι η πιο συνηθισμένη απάντηση που λαμβάνετε , ενώ όταν ζητάτε επιπλέον πόρους από το αφεντικό σας για ένα project που έχετε αναλάβει, αυτός δείχνει σαν να θέλει να γελάσει μαζί σας.
  5. Είσαι ο τελευταίος που μαθαίνεις το τι γίνεται στο τμήμα σου, ενώ επίσης λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία σου χωρίς να υπάρχει δική σου συμμετοχή στις αποφάσεις.
  6. Ενώ υπάρχουν αρκετές εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθούν, ο φόρτος στην δική σου εργασία έχει μειωθεί σημαντικά και τα projects ανατίθενται σε άλλους με λιγότερη εμπειρία

Η παραγωγικότητα, τα αποτελέσματα και ικανότητα είναι σίγουρα σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία στον χώρο εργασίας . Κάποιες φορές όμως οι καταστάσεις μιλάνε από μόνες τους και για να μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα μηνύματα που λαμβάνουμε χωρίς να τα αφήνουμε να περνάνε απαρατήρητα.