Σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων δεν είναι πάντα απόλυτα κατανοητή η διαφορά μεταξύ εργασίας και καριέρας . Η πρώτη φορά που ερχόμαστε  αντιμέτωποι με την έννοια της  εργασίας είναι είτε κατά την διάρκεια ή λίγο πριν ολοκληρωθούν οι σπουδές μας.

Σύμφωνα με τις έννοιες  που μπορούμε να βρούμε η εργασία  είναι η δραστηριότητα κατά την οποία μπορούμε να λάβουμε κάποια ανταμοιβή με την ολοκλήρωση της . Μια εργασία μπορεί να έχει την μορφή: μόνιμη απασχόλησης, μερικής απασχόλησης,  προσωρινής απασχόλησης. Για να φτάσουμε στο σημείο να συζητήσουμε για την καριέρα θα πρέπει ένας εργαζόμενος να έχει κάνει το ξεκίνημα του σε ένα επαγγελματικό κλάδο χωρίς να έχει σημασία ποιος είναι αυτός ο τομέας απασχόλησης.

Η καριέρα γενικότερα χρειάζεται ένα χρόνο, ικανότητες  και γνώσεις για να δημιουργηθεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι χαρακτηρίζει ένα επαγγελματία. Επιπλέον, για να μπορέσει κάποιος να διαμορφώσει μια επιτυχημένη καριέρα θα  πρέπει να κάνει κάτι το οποίο σίγουρα του αρέσει , έχει αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται ενώ θα παράλληλα θα προσπαθεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί.

Η επιλογή της καριέρας  μπορεί να απαιτεί κάποιο σχεδιασμό σε αντίθεση με την εργασία η οποία μπορεί να επιλεχθεί με διαφορετικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι σημαίνει εργασία, δουλειά, απασχόληση και τι σημαίνει καριέρα.