Κατά την αναζήτηση απασχόλησης ένας υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η επιθυμία για εργασία σε ένα συγκεκριμένο εργοδότη.

Όσο και οι λόγοι είναι προφανείς το παραπάνω ερώτημα αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή από τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εύρεση και επιλογή προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, κατά την προετοιμασία για μια πιθανή συνέντευξη εργασίας με ένα εργοδότη θα πρέπει το συγκεκριμένο θέμα να καλυφθεί.

Μια πιθανή απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που θα βρείτε για την δραστηριότητα ενός εργοδότη, τους λόγους για τους οποίους υπήρχε ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο η εργασιακή εμπειρία και οι ικανότητες σας ταιριάζουν για το συγκεκριμένο ρόλο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού στο http://www.randstad.gr