Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των σπουδών αρκετοί φοιτητές ξεκινάνε την αναζήτηση για κάποια προσωρινή εργασία ή για πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Εφόσον προκύψει μια τέτοια ευκαιρία απασχόλησης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενθουσιασμό, συνέπεια, προθυμία  και επαγγελματισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις η πρακτική άσκηση έχει λειτουργήσει ευεργετικά για κάποιους υποψηφίους, καθώς μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης τους δόθηκε η δυνατότητα για μόνιμη απασχόληση.

Σε άλλες περιπτώσεις η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας,  η δημιουργία επαγγελματικών επαφών, αλλά και λήψη συστάσεων αποτέλεσαν ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την καριέρα.