Σε αρκετές περιπτώσεις οι φοιτητές επιθυμούν να ξεκινήσουν κάποια εργασία παράλληλα με τις σπουδές τους κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει για την ενίσχυση του εισοδήματος τους, την εργασιακή εμπειρία η την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών

Σε κάθε περίπτωση και για όποιο λόγο και αν προκύπτει η όποια απασχόληση, αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα στην καριέρα μας,  τόσο για το βιογραφικό μας, όσο και σε επίπεδο πρακτικών γνώσεων και λειτουργίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον

Ακόμα και αν κάποιες θέσεις εργασίας αυτό το διάστημα φαντάζουν ότι δεν ανταποκρίνονται στις μελλοντικές μας επιθυμίες, δεν θα πρέπει να προβληματιζόμαστε γιατί κάθε απασχόληση και επαφή με την αγορά εργασίας αποτελεί ευκαιρία.

Αν έχετε ανανεώσει το βιογραφικό σας μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να κάνετε αίτηση.