Ένα συνηθισμένο φαινόμενο για έναν εργαζόμενο είναι να προκύπτει ανάγκη για εκπαίδευση στα πλαίσια της εργασίας του. Η εκπαίδευση μπορεί να προκύψει ως ανάγκη από την εταιρία για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή για την καλύτερη ανταπόκριση του στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για όποιο λόγο και να έχει προκύψει η ανάγκη για εκπαίδευση, είναι γεγονός ότι ο συνδυασμός εκπαίδευσης και πλήρους απασχόλησης δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Πώς μπορεί, λοιπόν, να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς;

Για να μη χρειαστεί οι εργαζόμενοι να εγκαταλείψουν την απασχόληση τους στο διάστημα της εκπαίδευσης, σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγουν τη λύση της εκπαίδευσης από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το πρόγραμμα των σπουδών τους στο πρόγραμμα της εργασίας τους. Επιπλέον, περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των υποχρεωτικών παρακολουθήσεων.

Άλλη μία λύση σε αυτό το ζήτημα είναι η παρακολούθηση εκπαίδευσης μερικής παρακολούθησης. Ένα παράδειγμα είναι τα μεταπτυχιακά για στελέχη που προσφέρουν αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Τέλος, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει κάποια άδεια από τη δουλειά του, καθώς κάποιες εταιρίες χρηματοδοτούν ολικώς ή μερικώς το ανθρώπινο δυναμικό τους για να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση και παρέχουν τις ανάλογες διευκολύνσεις.