Σε όλους μας έχει τύχει, κατά τη διάρκεια της εργασιακής μας ζωής, να βιώνουμε συναισθήματα απογοήτευσής ή έλλειψης ενδιαφέροντος, κατά περιόδους, ακόμα και αν η εργασία μας υπήρξε αποτέλεσμα προσωπικής μας αναζήτησης και επιλογής. Πολλές φορές, τα συναισθήματα αυτά οφείλονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά μας και άλλες μπορεί να σχετίζονται με εκτός δουλειάς παράγοντες ή με καθαρά προσωπικούς ή συναισθηματικούς μας λόγους

Όποιοι και να είναι οι λόγοι που προκαλούν αυτά τα συναισθήματα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η απασχόληση μας αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς τομείς στη ζωή μας και θα πρέπει να τον προσέχουμε ιδιαίτερα, σε μία εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εύρεση εργασίας .

Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, ακόμα και αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το μισθό που παίρνουμε ή το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το πετύχουμε είναι να έχουμε αφοσίωση στη δουλειά μας, αλλά και να καθορίζουμε καθημερινούς στόχους που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της εργασιακής μας απόδοσης.