Υπάρχουν φορές που έχουμε βρεθεί σε διλήμματα και έπρεπε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την καριερα μας, όπως το να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς εταιρίες. Τι γίνεται όμως, όταν μας προσφέρεται μία θέση εργασίας όχι τόσο ενδιαφέρουσα σε μια εταιρία που είναι σε ανάπτυξη και πολλά υποσχόμενη; Η αυθόρμητη απάντηση τίθεται υπέρ της πρώτης επιλογής αλλά κατόπιν μεγαλύτερης σκέψης ίσως η επιλογή με κριτήριο την εταιρία να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα μακροπρόθεσμα.

Πρώτος βασικός λόγος που θα πρέπει να υπερτερήσει το κριτήριο του χώρου εργασίας, παρά το μειωμένο ενδιαφέρον που μπορεί να παρουσιάζει η θέση εργασίας, είναι η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων μας μας και την ανάπτυξη της καριέρας μας από την ανάμιξη στα διαφορετικά αντικείμενα εργασίας. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων τομέων εργασίας της εταιρίας αλλά και δικτύωση στο συγκεκριμένο χώρο που μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για περετάιρω ανάπτυξη της καριέρας μας. Επιπλέον, η εργασία σε μία εταιρία γνωστή στην αγορά εργασίας προσθέτει ένα σημαντικό ατού στο βιογραφικό μας, στην αναζήτηση της επόμενης θέσης εργασίας.

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές εταιρίες προτιμούν την τακτική των προαγωγών εσωτερικά προς τα υψηλότερα στρώματα της ιεραρχίας. Συνεπώς, θα χρειαστεί να αναλάβουμε τα καθήκοντα της θέσης εργασίας που μας παρέχεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για να αυξήσουμε σημαντικά τις πιθανότητες μας να είμαστε εμείς στη θέση του εργαζόμενου που θα λάβει την προαγωγή στο μέλλον.

Το πιο σημαντικό πάντως, όταν αποφασίσουμε να καλύψουμε κάποια θέση εργασίας, να στηρίξουμε την επιλογή μας και να αναλάβουμε τα καθήκοντα της εργασίας μας με την απαραίτητη αφοσίωση.