Καθώς η προσωρινή απασχόληση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ελληνική αγορά εργασίας, παρέχει και μία σημαντική πρόταση ώστε να μείνετε μακριά από την ανεργία αλλά και να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία και δικτύωση. Όταν ένας εργαζόμενος εργάζεται με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης αποκτά γνώσεις, νέες δεξιότητες και διευρύνει τον κύκλο των επαγγελματικών του γνωριμιών. Μέσα από τα πλεονεκτήματα μιας προσωρινής εργασίας, ο εργαζόμενος, μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλίσει μία μόνιμη θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή απασχόληση επισκεφθείτε το Randstad Hellas.