Όταν κάποιος αποφασίζει να επενδύσει ένα χρηματικό συνήθως επιθυμεί η επένδυση του να του επιφέρει και τα αντίστοιχα κέρδη. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των εργοδοτών όταν προσλαμβάνουν ένα εργαζόμενο για να καλύψει μια θέση εργασίας. Καθώς για ένα εργαζόμενο θα χρειαστεί να δαπανηθεί χρήμα, χρόνος και ενέργεια ο εργοδότης επιθυμεί να δει την επένδυση του να αποδίδει και ποτέ δεν θα αφήσει ένα εργαζόμενο να κάθετε απλά για να ζεστάνει την θέση.

Για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με την εργασία μας θα πρέπει να προσδίδουμε αξία στην εταιρεία , ενώ παράλληλα θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να το αποδείξουμε.

Για αν είστε σε θέση να αποδείξετε την αξία σας μπορείτε να ξεκινήσετε με τα παρακάτω:

Κάντε καλή προετοιμασία πριν παρουσιάσετε τις προτάσεις σας έτσι ώστε να μπορείτε να δικαιολογήσετε τον χρόνο και το κόστος που χρειάστηκε. Δώστε επιχειρήματα για το πώς η πρότασης θα την ωφελήσει τον οργανισμό

Προσπαθήστε να εντοπίσετε πηγές μείωσης εξόδων. Οι εργοδότες πάντα αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Αν καταφέρετε να εντοπίσετε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μείωση των εξόδων σίγουρα θα εκτιμηθεί, ακόμα και αν πρόκειται για το χαρτί του εκτυπωτή το οποία αποφασίσατε να χρησιμοποιείτε και από τις δύο μεριές.

Εντοπίστε τα πιθανά λάθη. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον η τάση να γίνονται λάθη είναι κάτι συνηθισμένο. Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τα δικά σας και βοηθήστε παράλληλα τους συναδέλφους σας να διαχειριστούν τα δικά τους λάθη εφόσον μπορείτε να τα εντοπίσετε έτσι ώστε να βοηθήσετε την γενικότερη καλή λειτουργία της εταιρείας.

Δώστε την προσοχή σας στους πελάτες: Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η δυνατότητα να διατηρούμε ένα πελάτη αποτελεί πολύ σημαντική δραστηριότητα για την εταιρεία αλλά προσδίδει και σημαντική αξία σε αυτόν που καταφέρνει να το κάνει.

Κατανόησε ποιο είναι το κόστος σου για την εταιρεία. Πολλοί εργαζόμενοι τείνουν να μην αναγνωρίζουν το κόστος το οποίο προκύπτει από την εργασίας τους. Αν για παράδειγμα ο μισθός ενός στελέχους συνοδεύετε από επιπλέον παροχές δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε και την αντίστοιχη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε και τα ανάλογα  οφέλη για τον οργανισμό.