Παραδοσιακά οι περισσότεροι εργοδότες δημοσίευαν τις αγγελίες τους για το ανθρώπινο δυναμικό όταν προέκυπτε η σχετική ανάγκη.

Πλέον οι εργοδότες στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης προσπαθούν να διατηρούν ενεργή την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανόν να δημοσιεύουν μια αγγελία για κάποια μελλοντική ανάγκη.

Ταυτόχρονα, σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συνεργάζονται και με εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να έχουν διαθέσιμες επιπλέον λύσεις σχετικά με την εύρεση προσωπικού.