Στην πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται σε κάποια απασχόληση, έχει συμβεί να βιώνει διαστήματα απογοήτευσης ή έλλειψης ενδιαφέροντος σε σχέση με την εργασία του. Συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων που βιώνουν τέτοια συναισθήματα, τα ξεπερνούν και ανακτούν την ευχαρίστηση που είχαν απέναντι στη δουλειά τους. Ενίοτε, όμως, κάποιοι εργαζόμενοι αποφασίζουν ότι, πλέον, η εργασία τους δεν τους καλύπτει και γιαυτό το λόγο αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αλλαγή. Όταν, όμως, η αλλαγή γίνεται χωρίς τον κατάλληλο προγραμματισμό και χωρίς να δοθεί σημασία σε κάποιους βασικούς παράγοντες, τότε μάλλον θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσει. Ποια σημεία, λοιπόν, θα πρέπει να προσεχθούν ώστε η αλλαγή της καριέρας να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα;

Καταρχήν, θα πρέπει να μη γίνει βιαστικά η αλλαγή και χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλυση των δεδομένων και των εναλλακτικών που υπάρχουν, ακόμα και αν η παρούσα θέση εργασίας δημιουργεί έντονα συναισθήματα δυσαρέσκειας.

Επιπλέον, δε θα πρέπει να γίνει εγκατάλειψη της παρούσας θέσης εργασίας αν δεν έχουν διευκρινιστεί οι επιθυμίες του εργαζομένου σχετικά με το ποια καριέρα θέλει να ακολουθήσει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση.

Τέλος, αφού έχουν διευκρινιστεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή γιατί αποτελούν τα εργαλεία που θα βοηθήσουν να πείσετε τον πιθανό σας εργοδότη για τους λόγους που θα πρέπει να προτιμηθείτε εσείς σαν υποψήφιος ακόμα και αν δεν έχετε την ανάλογη εργασιακή εμπειρία.