Δε σας ικανοποιεί πλέον η εργασία σας; Βρίσκεστε σε διαδικασία που ψάχνετε για καινούριο αντικείμενο εργασίας; Όντας και σε μία εποχή όπου η πραγματικότητα σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια, η διαδικασία αλλαγής καριέρας γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη. Γι’ αυτό το λόγο οι κινήσεις, βάσει παρορμητισμού και όχι βάσει προγράμματος, θα πρέπει να αποφεύγονται.

  • Το πρώτο στάδιο, στη διαδικασία αλλαγής αντικειμένου εργασίας , είναι η αξιολόγηση του υπάρχοντος αντικειμένου εργασίας. Ακόμα και αν δεν καλύπτει πλέον τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα μας, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες παραμέτρους της υπάρχουσας εργασίας μας, για να συγκεκριμενοποιήσουμε τι θέλουμε και τι όχι στη νέα μας καριέρα, καθώς και τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει. Πολλές φορές, ένα μέρος των γνώσεων που αποκτούμε, κατά την απασχόληση μας σε κάποια εργασία, μπορεί να μεταφερθεί σε ένα νέο αντικείμενο εργασίας.
  • Κάποιες φορές, ίσως χρειάζεται κάποια επανεκπαίδευση για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση στο νέο αντικείμενο εργασίας . Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε την εργασιακή μας εμπειρία, αφού με την αλλαγή του εργασιακού αντικειμένου δεν είναι επαρκής, με απασχόληση με τη μορφή πρακτικής άσκησης ή ημιαπασχόλησης.
  • Βασικό στάδιο που θα διευκολύνει τη διαδικασία είναι η αξιοποίηση του κοινωνικού μας δικτύου. Ενημερώνουμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγή καριέρας και τι ακριβώς ψάχνουμε(την ίδια σαφή περιγραφή πρέπει να περιέχει και η συνοδευτική μας επιστολή). Μην ξεχνάτε, ο κόσμος θέλει να βοηθήσει αρκεί να τον αφήσουμε.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής καριέρας θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή, γιατί θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες και καθυστερήσεις, και να είμαστε ευέλικτοι στις κινήσεις μας γιατί μπορεί να χρειαστεί να συμβιβαστούμε με κάποιες παραμέτρους, όπως ο μισθός ή η τοποθεσία εργασίας, μέχρι να αναπτυχθούμε.

Αν είστε έτοιμη να κάνετε αλλαγή στην καριέρα σας μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας στο Randstad Hellas