Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια ως προς την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα και γι’ αυτό το λόγο η οικειοθελής αποχώρηση από κάποιο χώρο εργασίας δεν είναι πλέον τόσο συνήθης. Τι γίνεται, όμως, όταν και μόνο η σκέψη της προσέλευσης στη δουλειά γίνεται αφόρητη και προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος; Τότε, ίσως, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε μήπως πρέπει να αλλάξετε δουλειά.

Το πρώτο βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε, όσο και να θεωρείτε αυτονόητη την απάντηση, είναι η αλλαγή που θέλετε να κάνετε αφορά τη δουλειά σας ή την καριέρα σας. Όσο και να θεωρείτε ότι ταυτίζονται, αποτελούν δύο διαφορετικές παραμέτρους της ευρύτερης έννοιας της εργασίας. Η αλλαγή της δουλειάς προέρχεται από επιθυμία για αλλαγή χώρου εργασίας αλλά παραμονή στο ίδιο εργασιακό αντικείμενο. Αντίθετα, την αλλαγή καριέρας προκαλεί η επιθυμία απομάκρυνσης και από τον εργασιακό χώρο και από το συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο και ενασχόληση με ένα τελείως καινούριο αντικείμενο εργασίας.

Όποια και να είναι η αλλαγή που θέλετε να κάνετε θα πρέπει να γίνει κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και όχι παρορμητικά και βιαστικά. Και, ίσως, χρειαστεί να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να περάσετε από κάποια εκπαίδευση για την απόκτηση καινούριων εργασιακών δεξιοτήτων, θα κάνουν την αλλαγή σας πιο εύκολη και στις δύο περιπτώσεις.