Κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, οι περισσότεροι υποψήφιοι πιστεύουν ότι η αξιολόγηση γίνεται αποκλειστικά από την εταιρία, στην οποία έχουν στείλει το βιογραφικό τους, μέσω του υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού. Γι’ αυτό το λόγο, και προετοιμάζονται όσο καλύτερα γίνεται πριν τη συνέντευξη για δουλειά (douleia) και φροντίζουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, κατά τη διάρκεια. Είναι γεγονός ότι ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού προχωράει σε αξιολογήσεις των υποψηφίων, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, για να επιλέξει τον ιδανικό για τη θέση εργασίας .

Όμως η αξιολόγηση δε γίνεται μόνο από τη μεριά του, αξιολόγηση της εκάστοτε ευκαιρίας για εργασία πραγματοποιεί και ο υποψήφιος. Η αξιολόγηση του υποψηφίου ξεκινά, πριν φτάσει στη συνέντευξη για δουλειά, από την αξιολόγηση της θέσης εργασίας που διάβασε σε κάποια αγγελία.

Σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος, πριν αποδεχτεί κάποια προσφορά για δουλειά , σχετίζονται με προνόμια και απαιτήσεις της εργασίας αλλά και με προσωπικά κριτήρια με τα οποία αξιολογεί ο ίδιος την καριέρα του.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά ώρες απασχόλησης, πιθανά ταξίδια εκτός έδρας, καθήκοντα της θέσης εργασίας, υλικές και ηθικές ανταμοιβές. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ενδεικτικά, οι προσωπικές φιλοδοξίες του ατόμου σε σχέση με τη δουλειά του, οι προτεραιότητες που έχει στη ζωή του.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίσει είναι το κατά πόσο ταιριάζει η κουλτούρα της εταιρίας με τις προσωπικές του αξίες.