Τα δεδομένα σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα  (jobs in Greece) έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό ως προς την αναζήτηση εργασίας (evresi ergasias). Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί εργαζόμενοι να παραμένουν σε θέσεις εργασίας που δεν τους καλύπτουν ή, ακόμα και όταν είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά (douleia) τους γενικότερα, όταν βιώσουν κάποια απογοήτευση, να ρίχνουν το φταίξιμο στους εργοδότες που εκμεταλλεύονται τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας και δεν αμείβουν βάσει της απόδοσης.

Κανείς δε αμφισβητεί ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν δυσκολέψει σε σχέση με το παρελθόν και ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά στην εύρεση εργασίας ή στη διατήρηση της υπάρχουσας θέσης εργασίας έχει αυξηθεί δραματικά, όμως, αυτό δε σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν έχει πλέον, κανένα έλεγχο ως προς την ανάπτυξη της καριέρας (kariera) του.

Μήπως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα μπείτε στον πειρασμό να κατηγορήσετε κάποιον άλλο για την απογοήτευση που νιώθετε στη δουλειά (douleia) σας, θα πρέπει, πρώτα, να προχωρήσετε σε μία ειλικρινή αξιολόγηση της απόδοσης σας, το τελευταίο διάστημα και να δείτε αν πραγματικά δίνετε το 100% των ικανοτήτων σας και της αφοσίωσης σας στην εργασία (ergasia) σας.

Τέλος θα πρέπει να θυμάστε ότι η προστιθέμενη αξία που προσδίδεται στην εταιρία με τη δουλειά (douleia) σας αξιολογείται και από τον τρόπο με τον οποίο κινείστε μέσα στο χώρο εργασίας σας και από το βαθμό στον οποίο συμβάλλετε στην υλοποίηση των εταιρικών στόχων, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και στην εύρεση λύσεων, και προάγετε το αρμονικό πνεύμα συνεργασίας, στα πλαίσια της απασχόλησης (employment) σας.

Randstad: staffing companies Greece