Πόσο ευέλικτοι πιστεύετε ότι είστε όσον αφορά τη δουλειά σας; Δεδομένης της κατάστασης στην αγορά εργασίας, όσο περισσότερο ευέλικτοι είστε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να βρείτε απασχόληση.

Στην σημερινή αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζετε με ευελιξία τις καταστάσεις. Εάν δεν βρίσκετε δουλειά αορίστου χρόνου, μπορείτε ευκολότερα να βρείτε προσωρινή απασχόληση. Εάν δεν βρίσκετε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε, μπορείτε να βρείτε εναλλακτικά κάποια θέση που θα σας ενδιέφερε και θα σας ταίριαζε. Εάν ο επιθυμητός σας μισθός είναι αρκετά υψηλός και βλέπετε πως δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ικανοποιηθείτε πλήρως ως προς το οικονομικό κομμάτι, μην απορρίπτετε κάποια θέση μόνο για αυτό.

Σε γενικές γραμμές, προσπαθήστε να αποκτήσετε μια πληρέστερη γνώση της αγοράς εργασίας και να σκέφτεστε σφαιρικά και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να προσαρμόζετε ανάλογα τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες και τις απαιτήσεις σας από την επόμενη θέση εργασίας σας.

Στο www.randstad.gr/εύρεση_εργασίας/αναζήτηση_εργασίας/αναζήτηση_εργασίας.htm θα βρείτε τις τρέχουσες θέσεις απασχόλησης.