Ακόμα και αν βρεθούν οι αγγελίες εργασίας για τις οποίες ένα υποψήφιος επιθυμεί να κάνει αίτηση, η αξιολόγηση θα βασιστεί αρχικά στο αν το βιογραφικό πληροί τι κριτήρια που έχουν τεθεί από τον εργοδότη.   Σε αρκετές από τις αγγελίες που δημοσιεύονται οι εργοδότες λαμβάνουν βιογραφικά τα οποία δεν ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της θέσης για την οποία γίνεται η εύρεση προσωπικού. Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι αποφασίζουν να κάνουν αίτηση σε μια θέση εργασίας διαβάζοντας μόνο τον τίτλο της αγγελίας και δίνοντας μικρότερη προσοχή στις λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις για την εργασιακή εμπειρία, τις ικανότητες και τις ακαδημαϊκές γνώσεις.   Η έλλειψη προσοχής όμως στα παραπάνω μπορεί ς μπορεί να στοιχήσει μια θετική αξιολόγηση.  Στο Randstad Hellas  μπορείτε να βρείτε τις νέες αγγελίες που χειρίζεται η Randstad.