Αν βρίσκεστε σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας η οποία όμως δεν έχει έως τώρα τα επιθυμητά αποτελέσματα, ίσως, ήρθε η ώρα να αλλάξετε ή να διορθώσετε κάποιες από τις ενέργειες που κάνατε μέχρι τώρα για να βρείτε την εργασία που επιθυμείτε.

  • Εφόσον εργαζόμαστε, για να προχωρήσουμε σε κάποια μετακίνηση, δεν ξεχνάμε ότι για να εγκαταλείψουμε έναν προηγούμενο εργοδότη θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα μας. Σίγουρα, το να παραμένουμε σε μία εργασία που δε μας αρέσει δεν είναι ότι καλύτερο αλλά μπορούμε να κινηθούμε με μεγαλύτερη σιγουριά για να βρούμε τη δουλειά που μας ενδιαφέρει.
  • Σημαντικό στοιχείο κατά τη αναζήτηση εργασίας, είναι η ανά τακτά διαστήματα, ενημέρωση του βιογραφικού μας και η προσαρμογή της συνοδευτικής επιστολής και του βιογραφικού ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.
  • Στη συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και πειστικοί ως προς τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προτιμηθούμε εμείς σε σχέση με άλλους υποψήφιους, και ως προς την προστιθέμενη αξία που θα προσδώσουμε στην εταιρία με την εργασία μας.
  • Προσπαθούμε στο να διατηρούμε επαφή με το με το κοινωνικό μας δίκτυο. Η συμβολή του μπορεί να είναι πολύ σημαντική, κατά τη διάρκεια που αναζητούμε εργασία.
  • Τέλος, μερικές μέρες μετά τη συνέντευξη, εφόσον έχουμε κληθεί, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την εταιρία και να ζητήσουμε να ενημερωθούμε σχετικά με την εξέλιξη της συνέντευξης. Αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, ήρθε η ώρα να το κάνετε γιατί, με αυτόν τον τρόπο, θα δείξετε ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλάβετε εσείς τη συγκεκριμένη εργασία (employment).