Πολύ πιθανό κατά την αναζήτηση εργασίας ένας υποψήφιος να συναντήσει θέσεις εργασίας οι οποίες δημοσιεύονται μέσω συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.

Κάποιοι υποψήφιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τις εταιρίες συμβούλων και δεν επιλέγουν να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όμως οι υποψήφιοι για εργασία είναι ότι οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού εργάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν λάβει από ένα εργοδότη σχετικά με το ιδανικό προφίλ και αναζητούν υποψήφιους για τους οποίους   θα είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την επιλογή κα την αξιολόγηση που θα έχουν κάνει.

Καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες χρησιμοποιούν εταιρίες συμβούλων για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να είναι  σε θέση να ανταποκριθείτε σε αυτό τον τρόπο αξιολόγησης.

Αυτό που μπορεί ένας υποψήφιος να κάνει είναι:

  • Nα διαμορφώσει το βιογραφικό του χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν στην αναζήτηση σε μια ηλεκτρονική βάση.
  • Να επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες εταιρίες και να ενημερωθεί με ποιο τρόπο μπορεί να κάνει καταχώρηση του βιογραφικού του.
  • Να μην απογοητεύεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση, καθώς εάν το βιογραφικό καταχωρηθεί σωστά, γίνεται αυτόματα και διαθέσιμο και για άλλες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν.