Η αναζήτηση για θέσεις εργασίας δεν προκύπτει μόνο για όσους έχουν χάσει την εργασία τους. Το ίδιο μπορεί να προκύψει και σε κάποιον που εργάζεται και επιθυμεί να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον για να πετύχει νέες προοπτικές για την καριέρα του.

Σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικά κριτήρια και να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Αν για παράδειγμα ένας υποψήφιος για εργασία επιθυμεί να εργαστεί σε κάποιο κλάδο ο οποίος αυτό το διάστημα λόγο της οικονομικών συνθηκών δεν προσφέρει τις αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσφατες θέσεις εργασίας από την Randstad επισκεφθείτε σήμερα το http://www.randstad.gr