Οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού καλύπτουν διάφορες ειδικότητες από την αγορά εργασίας.

 

Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται μπορούν να καλύψουν όλους τους εργοδότες, από τις αγγελίες για τις θέσεις απασχόλησης που δημοσιεύονται κάποιοι κλάδοι πιθανόν να μην καλύπτονται.

 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα στο ότι για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιο κλάδοι να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι για εργασία μπορούν να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο στις βάσεις δεδομένων για κάθε ανάγκη που θα προκύψει μελλοντικά.

 

Ενημερωθείτε για τις νέες αγγελίες εργασίας στο www.randstad.gr