Για κάποιους υποψηφίους η εύρεση εργασίας μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα αρκεί να κάνουμε τα βασικά. Το ίδιο ισχύει και όταν αναζητούμε εργασία όπου θα πρέπει να σκεφτούμε τα παρακάτω βασικά συστατικά:

α. Η εύρεση εργασίας θα πρέπει να είναι μια full-time δραστηριότητα στην οποία θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση σχετικά με το χρόνο που θα αφιερώσετε. Στην περίπτωση που εργάζεστε και παράλληλα αναζητάτε για νέο εργοδότη, καθορίστε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα και όχι κατά την διάρκεια της εργασίας σας.

β. Εντοπίστε τις ικανότητες και τις δεξιότητες στις οποίες ξεχωρίζεται και δώστε προτεραιότητα σε θέσεις εργασίας που αναζητούν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

γ. Η εύρεση εργασίας σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δημιουργικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από τα συνηθισμένα.

δ. Αν καταχωρήσετε το βιογραφικό σας θα πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε κάποια επικοινωνία με τον εργοδότη που σας ενδιαφέρει, εφόσον δεν λάβετε κάποια ανταπόκριση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έστω και για να επιβεβαιώσετε ότι το βιογραφικό σας έχει παραληφθεί από το στέλεχος που διεξάγει την εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού

ε. Εφόσον είστε την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε στην συνέντευξη εργασίας. Αυτό απαιτεί να υπάρχει διαθεσιμότητα, αλλά και να έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία πριν από την τελική συνάντηση.