Η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής προσωπικού από κάποιον σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, καθώς στόχος του εκάστοτε σύμβουλου είναι να βρει τον καταλληλότερο υποψήφιο. Και ως «καταλληλότερος υποψήφιος» ορίζεται εκείνος που θα ταιριάζει όχι μόνο με τα τυπικά προσόντα της θέσης εργασίας, αλλά και με τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού, και θα έχει διάθεση να εργαστεί και να προσφέρει στην εταιρία στην οποία θα βρεθεί.

Για να πάρει, λοιπόν, τέτοιου είδους αποφάσεις ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού θα χρειαστεί να αξιολογήσει πολλά βιογραφικά υποψήφιων για την εκάστοτε θέση απασχόλησης και να επιλέξει τα επικρατέστερα, να κάνει τηλεφωνικές συνεντεύξεις για να αξιολογήσει σε ένα δεύτερο στάδιο την καταλληλότητα και το ενδιαφέρον του κάθε υποψήφιου, και σε ένα τρίτο στάδιο να καλέσει για συνέντευξη πρόσωπο-με-πρόσωπο. Πιθανόν αργότερα να χριστούν επιπλέον αξιολογήσεις, όπως κάποιο τεστ δεξιοτήτων ή προσωπικότητας.

Είναι, λοιπόν, γεγονός πως ανάλογα με το επίπεδο και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας, αυξάνεται η δυσκολία στην εύρεση και επιλογή του προσωπικού. Τότε, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Randstad, αποτελούν την κατάλληλη λύση. Για περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορεί να σας προσφέρει η Randstad, επισκεφθείτε το www.randstad.gr.