Οι υποψήφιοι  για εργασία καθημερινά χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης εργασίας, site συμβούλων επιχειρήσεων που ειδικεύονται στην εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, αλλά και εταιρικά site  για να βρουν νέες θέσεις εργασίας και μελλοντικούς εργοδότες που δημοσιεύουν αγγελίες για την κλάδο και την ειδικότητα που τους  ενδιαφέρει.

Κάθε site δημοσίευσης αγγελιών λειτουργεί διαφορετικά. Χρειάζεται προσοχή όμως στον τρόπο που γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται από κάθε site για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του βιογραφικού και της συστατικής επιστολής.

Σε κάποια site το όνομα, το επώνυμο, το βιογραφικό και ένα email μπορεί να είναι αρκετά.  Σε άλλες περιπτώσεις όμως τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιο σύνθετα και οι εταιρείες ίσως να ζητάνε περισσότερα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του βιογραφικού, κάτι το οποίο για κάποιους υποψηφίους είναι  κουραστικό .

Οι υποψήφιοι για εργασία όμως, δεν θα πρέπει να σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο και  θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πίσω από μια απλή φόρμα όπου συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, συνήθως υπάρχει μια βάση δεδομένων η οποία καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες .

Αν εμείς για παράδειγμα δεν συμπληρώσουμε όλη την εργασιακή εμπειρία ή τις δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει , όταν ο εργοδότης ή ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού κάνει (στο σύστημα που διαθέτει) μια πιθανή αναζήτηση, τότε αν δεν έχουμε συμπληρώσει όλα τα πεδία που μας έχουν ζητηθεί, ίσως το βιογραφικό μας να μην εμφανιστεί .

Αν λοιπόν, βρίσκετε στην διαδικασία εύρεσης εργασίας και χρειαστεί να συμπληρώσετε στοιχεία για το βιογραφικό σας, μην παραλείψετε να δώσετε όλες τις λεπτομέρειες γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να παίξει ρόλο σε μία πιθανή αναζήτηση από ένα εργοδότη.  Πάντα να σκέφτεστε ότι η ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού σας δεν θα πρέπει να διαφέρει σε καμία περίπτωση από αυτή του έντυπου βιογραφικού σας.