Το SEO, συμπεριλαμβάνει τεχνικές οι οποίες βοηθούν μια ιστοσελίδα να εμφανίζεται σε υψηλή θέση σε μια μηχανή αναζήτησης εργασίας, όπως ηGoogle, η Yahoo ή η Bing ώστε να είναι πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά προσβάσιμη. Έχετε σκεφτεί πώς το SEO στο βιογραφικό σας μπορεί να βοηθήσει την εύρεση της νέας εργασίας σας;

Οι τεχνικές SEO μπορούν να βοηθήσουν το βιογραφικό σας και την προβολή του στη βάση δεδομένων του recruiter ακριβώς όπως μπορούν να βοηθήσουν και την προβολή μιας ιστοσελίδας στη Google. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν:

  • Χρησιμοποιήστε σχετικές λέξεις κλειδιά

    Είτε ο εν δυνάμει εργοδότης σας χρησιμοποιεί ATS σύστημα συλλογής βιογραφικών είτε ακολουθεί screening των βιογραφικών, τα σωστάkeywords μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε. Πώς μπορείτε όμως να επιλέξετε τα σωστά; Και σε αυτή την περίπτωση, οι αγγελίες εργασίας της Randstad μπορούν να σας φανούν χρήσιμες. Στοχεύετε σε μια νέα εργασία στον κλάδο του HR; Διαβάστε τις αγγελίες εργασίας μας και σε περίπτωση που έχετε ήδη εμπειρία σε αυτά που ζητούνται από την αγγελία, χρησιμοποιείστε το ίδιο λεξιλόγιο.

  • Γράψτε έναν σαφή τίτλο

    Το σωστό formatting στο βιογραφικό σας μπορεί να βοηθήσει τον recruiter που το διαβάζει να σας ξεχωρίσει. Ένας ξεκάθαρα διατυπωμένος τίτλος των αρμοδιοτήτων σας μπορεί να βοηθήσει τον recruiter να αντιληφθεί άμεσα το αν ο ρόλος που καλείται να καλύψει ταιριάζει με το βιογραφικό που έλαβε. Τονίστε με bold γραμματοσειρά τους τίτλους εργασίας που είχατε στο παρελθόν και χρησιμοποιείστε τα σωστάkeywords για την περιγραφή των αρμοδιοτήτων που είχατε.

  • Προσθέστε σχετικά hyperlinks

    Ανάλογα με τον κλάδο εργασίας που στοχεύετε, μπορείτε να ενσωματώσετε συνδέσμους (hyperlinks) στο βιογραφικό σας ώστε να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα της δουλειάς σας. Παραδείγματος χάριν, έχετε αρθρογραφήσει στο παρελθόν για κάποιο portal; Γιατί να μην τοποθετήσετε hyperlinks με τα συγκεκριμένα άρθρα που είχατε συντάξει;

  • Επιλέξτε το σωστό περιεχόμενο

«Contentisking» για το SEO των ιστοσελίδων αλλά το ίδιο ισχύει και για το βιογραφικό σας. Επιλέξτε να δώσετε την κατάλληλη έμφαση στην επαγγελματική προϋπηρεσία που είχατε στο παρελθόν, ώστε το CV σας να βρίσκετε σε συνάφεια με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία κάνατε αίτηση. Ξεχωρίστε ποιες αρμοδιότητες από την προηγούμενη εργασία σας απαιτούνται για τη νέα θέση και αναφέρετε τις ανά σειρά σημαντικότητας!

Αναζητείτε εργασία; Δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της Randstad. Αναζητείτε περισσότερες συμβουλές καριέρας; Διαβάστε το career hubμας!

#personalbranding