Ένας εργοδότης που συνεργάζεται με συμβούλους επιχειρήσεων σχετικά με την εύρεση και επιλογή προσωπικού είναι πιθανόν να διεξάγει την διαδικασία και εσωτερικά.   Σκοπός της αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με διαφορετικές επιλογές ακόμα και σε μια αγορά εργασίας από αυτή στην Ελλάδα, είναι για να υπάρχουν οι καλύτερες επιλογές στελέχωσης.   Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση προσωπικού πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια λογική και σοβαρότητα από τους υποψήφιους που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας, διαφορετικά η επιθυμητή προσφορά για εργασία μπορεί να μην έρθει όσο σύντομα θα επιθυμούσανε.   Δείτε τις διαθέσιμες αγγελίες για απασχόληση που χειρίζεται η Randstad στο Randstad Hellas