Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές εργασίας των τελευταίων ετών που προβλέπεται να εξακολουθήσει να έχει ακόμα μεγαλύτερη άνθηση στο μέλλον είναι αυτή της προσωρινής εργασίας. Πλέον η κάλυψη μίας θέσης εργασίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ενώ παρατηρείται δυσανάλογη πορεία στην αύξηση των προσωρινών θέσεων εργασίας και τη μείωση των μόνιμων.

Μία ομάδα ατόμων που πλήττεται από αυτές τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, είναι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι ξεκινούν να αναζητούν κάποια θέση εργασίας, τις πιο πολλές φορές χωρίς καθόλου ή με ελάχιστη προϋπηρεσία. Σίγουρα, πάντως, η προσωρινή εργασία δεν αποτελεί την πιο ιδανική λύση, μπορεί όμως να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη αν αξιοποιηθεί σωστά.

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο η προσωρινή εργασία μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη, ειδικότερα για άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, είναι η εργασιακή εμπειρία που αποκτά ο εργαζόμενος. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα να μην αφήσει «κενό» το βιογραφικό του κατά τις περιόδους που δεν έχει καταφέρει να βρει κάποια πιο μόνιμη θέση εργασίας.

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι η δικτύωση και η απόκτηση γνωριμιών μέσα σε έναν εργασιακό χώρο, στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του ατόμου που εργάζεται προσωρινά, σε κάποια άλλη θέση εργασίας, είτε στον ίδιο χώρο εργασίας είτε σε κάποιον άλλο. Η προσωρινή εργασία μπορεί, τέλος, να αποβεί πολύ ωφέλιμη για τις εργαζόμενες μητέρες οι οποίες καλούνται να συνδυάσουν τις εργασιακές με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.