Μέσο της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης η οποία προσφέρεται από αδειοδοτημένες εταιρείες (Ε.Π.Α)  μια εταιρεία μπορεί να βρει προσωπικό  για να καλύψει θέσεις εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη η την κάλυψη διαφορετικών αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά διαστήματα.

Μέσω της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης μπορεί να καλυφθούν ανάγκες  σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους αλλά και τμήματα εταιρειών έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αλλά και ο καθημερινός φόρτος εργασίας  .

Σε επίπεδο εργαζομένων η προσωρινή απασχόληση μπορεί να συντελέσει στο :

Να παραμείνει ένας εργαζόμενος σε εργασία , ενώ παράλληλα θα μπορεί να συνεχίσει την αναζήτηση του για μια θέση εργασίας  για μόνιμη απασχόληση. Παράλληλα στο βιογραφικό δεν θα υπάρχουν κενά χωρίς επαγγελματική απασχόληση.

Ένας εργαζόμενος μπορεί να κερδίσει επαγγελματική εμπειρία, να βελτιώσει τις ικανότητες του και να αναπτύξει την καριέρα  του να ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει ένα διαφορετικό επαγγελματικό περιβάλλον .

Όταν ένας εργαζόμενος βρει δουλειά μέσο μίας εταιρείας προσωρινής απασχόλησης έχει την δυνατότητα να ενημερώνετε και για άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν για εργασία  .

Αν ένας εργαζόμενος καταφέρει να έχει καλά αποτελέσματα αλλά και είναι αποδοτικός στην εργασία  που του έχει ανατεθεί, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να του γίνει πρόταση για μόνιμη συνεργασία.

Τέλος, αν κάποιος το επιθυμεί, μέσο της προσωρινής απασχόλησης μπορεί κάποιος να έχει την ευελιξία να εργαστεί στο ωράριο και τα χρονικά διαστήματα που επιθυμεί